072-221-8100Sales@bizphone.co.il
מה עשינו בקמפיין של tescom (מקבוצת one1)?

במסגרת הפעילות עבור חב׳ tescom פנינו לחב׳ פיתוח תוכנה / חומרה, פיתוח אפליקציות וחב׳ המייצרות

ציוד ומכשור רפואי והצענו להם להיפגש עם מומחה QA על מנת שיבצעו את הבדיקות במיקור חוץ.

שותפים עסקיים

תאריך :

לקוח/ה:

נושא :