072-221-8100Sales@bizphone.co.il
reblaze
מה עשינו בקמפיין של Reblaze?

Reblaze משווקים פתרון אבטחת מידע לאתרים ויישומי אינטרנט, במסגרת הקמפיין פנינו בשם

החברה ללקוחות פוטנציאלים בתחומים הבאים: חב׳ סחר אלקטרוני, חב׳ תיירות ותעופה, חב׳ פיננסיות,

ולאחר הסבר קצר על יתרונות השרות תואמה פגישה בין מנהלי אבטחת מידע / מנמרים לבין אחד מאנשי ה­

מכללות ואקדמיה, ספקי שרותי ענן ועוד.

presale של reblaze לצורך הכרות עם פתרונות החברה.

שותפים עסקיים

תאריך :

לקוח/ה:

נושא :