072-221-8100Sales@bizphone.co.il
prodware
מה עשינו בקמפיין של prodware ישראל?

prodware ישראל הנה שותפה בכירה של microsoft ומתמחה בעולם ה­ Microsoft Dynamics

CRMבמסגרת הקמפיין פנינו בשם החברה ללקוחות פוטנציאלים מהוורטיקלים הבאים: הייטק וחב׳ חממה

וייצרנו מהם פגישות בקרב סמנכ״לי פיתוח עסקי, שיווק ומכירות.

שותפים עסקיים

תאריך :

לקוח/ה:

נושא :