072-221-8100Sales@bizphone.co.il
kaspersky
מה עשינו בקמפיינים של קספרסקי ישראל?

במסגרת הפעילות של קספרסקי ישראל ביצענו שני קמפיינים המיועדים ללקוחות שונים.

  1. קמפיין טלמיטינג המיועד למנהלי אבטחת מידע בארגוני smb שבמסגרתו תיאמנו פג׳ למנהלי המכירות עם ארגונים מכלל מגזרי המשק.
  2. קמפיין נוסף הנו מיועד למשווקים קטנים ובינוניים שבמסגרתו ייצרנו פגישות עם מנכל״ים ומנהליםטכניים בחב׳ אינטגרציה שונות על מנת לחשוף אותם להטבות ותמריצי מכירה וכמו כן לטכנולוגיות

    ומוצרים חדשים.

שותפים עסקיים

תאריך :

לקוח/ה:

נושא :