072-221-8100Sales@bizphone.co.il
iss
מה עשינו בקמפיין של iss ישראל?

ISS ישראל פועלת בישראל החל משנת 1999, מנוהלת בפריסה ארצית רחבה ומעסיקה כ­ 9,000 עובדים.

ISS ישראל דוגלת בניהול שירותים תוך שימוש בשיטות עבודה חדשניות, ניהול מוקפד של ההון האנושי

והפעלת פעילות החברה. בארץ נחלקת ל­ 4 חטיבות מרכזיות: חטיבת הניקיון, חטיבת ההסעדה, חטיבת

האחזקה וחטיבת קייטרינג תעופתי. במסגרת הקמפיין פנינו בשם החברה ללקוחות פוטנציאלים מכל ענפי

המשק על מנת לתאם פגישות לנציגי החברה בכל אחת מהחטיבות כדי שיוכלו להתרשם ממגוון פתרונות

החברה.

שותפים עסקיים

תאריך :

לקוח/ה:

נושא :