072-221-8100Sales@bizphone.co.il
מה עשינו בקמפיין של hp?

במסגרת הפעילות של hp ביצענו כמה קמפיינים:

    1. קמפיין למוצרי 3par מבית hp במסגרת הקמפיין פנינו למנהלי תשתיות בחב' הייטק ,מוסדות פיננסיםוחב' ביטחוניות על מנת ליצור ללקוח סבב פג׳ עבודה טכניות להכרות עם הדור הבא של משפחת
    2. קמפיין HP SERVERS שבמסגרתו ייצרנו לידים עם מנהלי מע׳ מידע בקרב לקוחות פוטנציאלייםמכלל מגזרי המשק על מנת ליצור התעניינות ודרישה למשפחת השרתים של hp
    3. קמפיין מתגים שבמסגרתו קבענו פג׳ עם מנהלי תשתיות ומנהלי מע׳ מידע בקרב לקוחותפוטנציאליים מכלל מגזרי המשק.

 

שותפים עסקיים

תאריך :

לקוח/ה:

נושא :