072-221-8100Sales@bizphone.co.il
מה עשינו בקמפיינים של קבוצת גטר?

קבוצת גטר נוסדה בשנת 1955 , מתמחה בייצוג בלעדי של ספקים בינלאומיים מובילים ופועלת בארץ ובחו"ל

בתחומים הבאים: צילום, מחשוב, פתרונות דפוס, ציוד רפואי, אלקטרוניקה בידורית, תקשורת, תשתיות וציוד

לשינוע, העברת כוחות ובקרת הינע. הקבוצה מונה כ­ 500 עובדים. במהלך השנים האחרונות הציגה הקבוצה

גידול מתמיד במכירות תוך שמירה על איתנות פיננסית גבוהה.

הקבוצה דורגה בין 100 החברות המצליחות בישראל בדרוג של דן אנד ברסטרייט, גלובס ו­BDI.

במסגרת הקמפיינים השונים פנינו בשם חטיבות החברה ללקוחות פוטנציאלים מכל מגזרי / ענפי המשק.

במסגרת קמפיין זה קבענו פגישות לנציגי החברה עם מנהלי רכש, מנהלי מחשוב, סמנכ״לי כספים ומנכלים על

מנת שיפגשו עם נציגי המכירות מהחטיבות השונות של קבוצת גטר.

שותפים עסקיים

תאריך :

לקוח/ה:

נושא :