072-221-8100Sales@bizphone.co.il
מה עשינו בקמפיינים של dell ישראל?

dell ישראל מעצימה מדינות, קהילות, לקוחות ואנשים בכל העולם לעשות שימוש בטכנולוגיה כדי להגשים את

החלומות שלהם. באמצעות טכנולוגיה המסייעת להם לעשות ולהשיג יותר, בין אם הם בבית, בעבודה, בבית

במסגרת הקמפיינים השונים קבענו פגישות ולידים למנהלי החטיבות השונות בחברה (storage, oem

ומתגים) עם לקוחות פוטנציאלים בכל הארץ ומכל ענפי המשק על מנת לחשוף אותם לטכנולוגיות חדשות.

הספר או בכל מקום אחר בעולם שלהם.

שותפים עסקיים

תאריך :

לקוח/ה:

נושא :