072-221-8100Sales@bizphone.co.il
cybonet-logo-vertical

מה עשינו בקמפיין של חב׳ CYBONET

חב׳ CYBONET (לשעבר pineapp) הינה יצרן פתרונות אבטחת מידע מתקדמים.
במסגרת הקמפיין פנינו בשם החברה ללקוחות פוטנציאלים והסברנו את יתרונות השימוש במוצרי אבטחת המידע של החברה ולאחר ההסבר תואמה פגישה בין מנהלי אבטחת מידע / מנמרים לבין נציגי החברה לצורך הכרות עם פתרונות החברה.

שותפים עסקיים

תאריך :

לקוח/ה:

נושא :