072-221-8100Sales@bizphone.co.il
מה עשינו בקמפיין של ?CA Technologies

מוצרי CA Technologies, משווקים בישראל ע״י קבוצת אבנט ואפריקוט. במסגרת הקמפיין קבענו פגישות

לטכנולוגיות חדשות בתחומי ההמשכיות העסקית (drp), הגיבוי והרפליקציה המובילים של CA. ולידים לאנשי ה­- presale עם מנהלי תשתיות ומנהלי מע׳ מידע בחב׳ מכל מגזרי המשק על מנת לחשוף אותם

שותפים עסקיים

תאריך :

לקוח/ה:

נושא :