072-221-8100Sales@bizphone.co.il
מה עשינו בקמפיין של צ׳מפיון מוטורס?

במסגרת הקמפיינים עבור חב׳ צ׳מפיון מוטורס אנו פונים מידי שנה ללקוחות כל חטיבות החברה ומזמינים

אותם לימי מכירות מיוחדים הנערכים באולמות המכירה של החברה בארץ.

שותפים עסקיים

תאריך :

לקוח/ה:

נושא :