072-221-8100Sales@bizphone.co.il
לוגו מודיעין אזרחי
מה עשינו בקמפיין של מודיעין אזרחי?

מודיעין אזרחי הנה החברה הגדולה והמובילה בישראל במתן פתרונות אבטחה ובלדרות מאובטחת במסגרת

הקמפיין פנינו בשם החברה ללקוחות פוטנציאלים מענפי הבנקאות והפיננסים כשקהל היעד המועדף היה

תחום ה­retail. במסגרת קמפיין זה קבענו פגישות לנציגי החברה עם מנכ״לים ומנהלים בכירים נוספים על

מנת שיוכלו להתרשם מיתרונות החברה.

שותפים עסקיים

תאריך :

לקוח/ה:

נושא :