072-221-8100Sales@bizphone.co.il
העבודה
מה עשינו בקמפיין של מפלגת העבודה?

את מפלגת העבודה אין צורך להציג, במסגרת הקמפיין פנינו בשם המפלגה למתפקדים על מנת שיפעלו

במוקדי פעילים בארץ וכן המרצנו אותם להצביע עבור איציק שמולי לכנסת ה­20.

שותפים עסקיים

תאריך :

לקוח/ה:

נושא :