072-221-8100Sales@bizphone.co.il

ביז - פון ניהול קמפיין בחירות

ניהול מערכות בחירות זה עסק למקצוענים, וביזפון מביאה עימה ניסיון מקצועי רב ויכולות מוכחות בתחום זה בכמה תחומים עיקריים:

פילוחים מתקדמים לפי ישובים / הרחבות / זקוקים להסעה / חיילים.

מעקב ופילוח לפי סטאטוסים תומך / לא תומך / מתלבט.

ניהול ומעקב מתוזמן אחר הבוחרים / מתפקדים.

ביצוע פניה לספר הבוחרים / מתפקדים לצורך ביצוע זהותון.

שיחות עומק מול מתפקדים/ בוחרים אשר מתלבטים בבחירת מועמד כלשהו.

המרצה ביום בחירות ושכנוע מתפקדים / בוחרים לצאת אל הקלפיות.

דוגמאות ניהול קמפיינים מהעבר:

מטה יונה יהב מטה בורובסקי מטה ליכוד בחירות ללשכת עורכי הדין הישראלית.

ביז - פון ליווי אישי צמוד לריצה לרשות ציבורית

מערכת קמפיין בחירות ממוחשבת

בביז – פון קיימת מערכת ממוחשבת לניהול מטה הבחירות בכל השלבים, אנו מלווים את המועמד כל הדרך עד ליום הבחירות.
בסמוך למועד הבחירות ניתן לקבל דוח עדכני והערכת מצב לגבי התוצאות

דוחות ועדכונים בכל עת

המערכת בביז - פון מעדכנת בכל שלב על מצב ההצבעות, אחוז התומכים שהצביעו ותומכים שלא הצביעו, תמונת מצב לגבי סיכויי הזכייה

ביז - פון מתן פתרונות לרצים לבחירות